Home / Privacybeleid

Privacybeleid voor bezoekers

Dit privacybeleid voor bezoeker geldt voor iedereen die de website www.beautysalonessentials.nl (hierna: Beautysalon Essentials) bezoekt.

1. Beheer

De website www.beautysalonessentials.nl staat onder beheer van Beautysalon Essentials. De contactgegevens zijn te vinden op https://www.beautysalonessentials.nl/contact.

2. Gegevens van bezoekers

2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.beautysalonessentials.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

2b www.beautysalonessentials.nl zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

3. Gegevensgebruik

Beautysalon Essentials kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

3a Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens of uw bestellingsgegevens vermeld staan.

3b Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, actie, handigheid etcetera, waarvan Beautysalon Essentials denkt dat de bezoeker hierin geïnteresseerd kan zijn.

4. Cookies

4a www.beautysalonessentials.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan WebsiteSupporters.com de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

4b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.

4c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser

5. Cookies voor statistieken

Voor analyse om de bruikbaarheid en vindbaarheid van de www.beautysalonessentials.nl te verbeteren maakt www.beautysalonessentials.nl gebruik van cookies van Google, met deze partij is een bewerkersovereenkomst afgesloten.

5a De cookies zullen enkel voor analyse door ons gebruikt worden

5b Het IP-adres van de gebruiker wordt enkel geanonimiseerd doorgegeven

5c Gegevens geanalyseerd d.m.v. deze cookies zullen niet worden verstrekt voor gebruik door Google of partijen binnen Google.

6. Vragen

Bezoekers en gebruikers dienen voor vragen over het privacybeleid contact met Beautysalon Essentials op te nemen. Zie de contactgegevens in lid 1.

7. Disclaimer

Beautysalon Essentials is gerechtigd de inhoud van het privacybeleid te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

8 Het privacybeleid voor Klanten is een aanvulling op het Privacybeleid voor Bezoekers en geldt voor iedereen die online een bestelling plaatst bij Beautysalon Essentials.

8.1 Gegevens die door de klant verstrekt worden

Beautysalon Essentials kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

8.1a Het verwerken van de bestelling.

8.1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.

8.1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, actie, handigheid etcetera, waarvan Beautysalon Essentials denkt dat de bezoeker hierin geïnteresseerd kan zijn.

8.2 Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de klant aan Beautysalon Essentials zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Uitzondering is wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

8.3 Beveiliging

De gegevens die de klant aan Beautysalon Essentials verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

8.4 Aanpassing van klantgegevens

De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen door in te loggen op www.beautysalonessentials.nl of door contact met Beautysalon Essentials op te nemen op de in lid 1 van het privacybeleid voor bezoekers beschreven wijze.